Home

Poznejte se!

Když vám radím, abyste se změnili, pak by asi bylo dobře vědět, jak na to. Zde máte informace z různých oblastí, které by vám mohly pomoci (nebo chcete-li, které pomohly mně). Bez toho, že byste se poznali, na sobě nemůžete začít pracovat a rozhodně se nemůžete změnit. Není nikde psáno, že to musí pomoci i vám, ale najít se rozhodně můžete.

Dale Carnegie patří s knihou „Jak získávat přátele a působit na lidi“ ke klasice. Má svým obsahem mnoho co říci nejen manažerům a vedoucím pracovníkům, ale i obyčejným lidem. Protože ať už jsme každý jaký chceme samotář (jako krevní skupina B nepotřebuji lidi k životu vůbec), na pustém ostrově nežijeme a kontaktu s lidmi se nevyhneme. Čili naučit se s nimi komunikovat, jednat, vycházet, rozumět jim, nebo jakkoli chcete tento proces nazvat, je velmi důležité.

Poznat svou krevní skupinu znamená další krok kupředu. Nemám na mysli pro případ, že někdo potřebuje transfúzi a vy byste rádi darovali, jde spíš o hledisko pochopení vlastní osobnosti, chování v zaměstnání, v lásce, v manželství, kdo se ke mně hodí... Proč se chovám právě takhle? Jsem zralý na návštěvu Chocholouška nebo mám krevní skupinu AB?

Datum narození nám přináší další informace: do jakého znamení patří a z jakých je složeno číslic.

Znalost slunečních znamení může přispět k lepší vzájemné toleranci. Když pochopíte, jak hluboce vryty jsou určité postoje v lidských povahách, budete k chování těchto lidí shovívavější. Tato znalost pomůže klidným a vyrovnaným rodičům Štírům být trpělivější s neklidnou inteligencí dítěte Blížence, kterou by jinak považovali za nervózní neposednost. Pomůže extrovertním studentům pochopit introvertní učitele a naopak. Člověku ve znamení Panny odpustíte jeho peskování, víte-li, že se narodil, aby měl každý vlásek na svém místě a aby řešil problémy zkoumáním každého detailu. Je snadnější smířit se s bezstarostností Střelce, když si uvědomíte, že je příliš zaměstnán hledáním ideálů, které by vzal za své a bojoval za ně, než aby se každou minutu ohlížel, kam jde nebo komu šlape na paty. Jeho upřímnost vás zasáhne méně, znáte-li jeho nutkání mluvit pravdu za každou cenu.

Z hlediska numerologie nevypovídá datum narození jen o povahových vlastnostech. Lze z něho číst i mnohé o schopnosti člověka vyrovnat se se světem, o jeho profesionálních možnostech, zdravotních potížích, sexuální energii, problémech v dětství a řadě dalších věcí. Numerologie znamená zkoumání data narození určitého člověka s cílem dospět k lepšímu pochopení jeho osoby.

Čím lépe si budeme uvědomovat vibrace čísel a číselných kombinací v datech narození, tím jasněji budeme moci chápat sami sebe i své blízké. Můžeme také předvídat a chápat své každoroční cykly a rozpoznat vliv čísel na celou lidskou společnost.

Zveřejňuji zde pouze vybrané části z uvedených publikací. Komplexnější informace si musíte zajistit obstaráním knih samotných.

Až poznáte sebe, můžete poznat i své okolí – partnera, rodiče, šéfa... A nejen poznat, ale hlavně pochopit. A o tom to je!

Přeji hodně zdaru v odhalování vlastních skrytých zákoutí a dovolte jednu radu závěrem: posaďte se u toho. Třeba by vás mohlo nějaké zjištění položit!


© 2004 spEEd