Home

1. Co je to numerologie a jak funguje?

Všechno na tomto světě podléhá předvídatelnému vývoji v cyklech a tyto cykly je možné měřit čísly. Je těžké představit si svět bez čísel, která hrají v našem každodenním životě tak důležitou roli, ale jen málo lidí si uvědomuje, že čísla nevyjadřují jen kvantitu, ale i kvalitu.

Kvalita čísla nebo skupiny čísel v datu narození vytváří neviditelnou sílu či vibraci, podobnou neviditelnému elektrickému náboji. Vlastní vibrace vidět nemůžeme, ale můžeme sledovat jejich projevy.

Pro naše potřeby budeme používat čísla od jedné do devíti, protože každé číslo vyšší než devět je možné zredukovat na některé z nich.

Každý z nás zahajuje svůj vlastní osobní cyklus v den, kdy se narodí; čísla v našem datu narození nám poskytují mřížku – vzorec, kterým můžeme měřit kvalitu své existence.

Z této mřížky je možno vyčíst všechny individuální schopnosti a předpoklady, s nimiž jsme se narodili, stejně jako naše záporné vlastnosti a ponaučení, která si na tomto světě musíme osvojit; začneme tedy nejdřív u ní.

<<< Obsah
© 2004 spEEd