Home

Část I. Základní pravidla jednání s lidmi
Kapitola první – Chcete-li dostat med, nepřevrhávejte úl

 • Kritizovat je pošetilé. Protože ten, koho kritizujeme, se brání a své chování se snaží ospravedlnit. Kritizovat je i nebezpečné, poněvadž zraňujeme hrdost kritizovaného, urážíme jeho sebevědomí a vyvoláváme tím jeho hněv.
 • Prvá reakce na odlišný názor je u děsivé většiny obyvatelstva – arogance. A cíl – usadit druhého, uzemnit, vytřít mu zrak. To by nebylo ještě tak nenormální; takovou tendenci má v prvém okamžiku snad každý člověk na světě. Horší je, že této tendenci zhusta podléháme. Chybí nám ono napočítání do deseti a uvědomění si, že prvá reakce nemusí být ta nejlepší, ale možná ta nejhorší.
 • Kritizujeme-li druhé, nevyvoláváme v nich trvalé změny – spíše posilujeme odpor.
 • Pachatel obviňuje kdekoho, jenom ne sebe. Všichni to v sobě máme. Pamatujme, že kritika je jako domácí holubi – vždy se zase vrátí zpět.
 • Ostrá kritika a výtky jsou zpravidla hloupost.
 • Jistě znáte někoho, koho byste rádi napravili, aby byl dokonalejší. To je jistě dobře a jsem pro. Ale proč nezačít u sebe? Již z pouhého sobectví je užitečnější zdokonalovat sám sebe než jiné.
 • „Nestěžujte si na sníh na sousedově střeše,“ pravil Konfucius, „máte-li špinavý práh.“
 • Kritizovat, odsuzovat a žalovat, to dovede každý hlupák – a většina hlupáků to také dělá. Chápat lidi a odpouštět jim, k tomu je zapotřebí mít pevný charakter a schopnost se ovládat.
 • „Velký člověk projevuje svou velikost tím,“ pravil Thomas Carlyle, „jak jedná s nepatrnými lidmi.“

PRAVIDLO 1 – Nekritizujte, neposuzujte, nestěžujte si!

Kapitola druhá – Jednání s lidmi – velké tajemství

 • Jediný způsob, jak vás mohu přimět, abyste něco učinili, je přesvědčit vás, že si to sami přejete.
 • Rozdíl mezi pochvalou a lichocením? Je to prosté. Prvé je upřímné, druhé neupřímné. Prvé vychází ze srdce, druhé z úst. Prvé je nesobecké, druhé sobecké. Prvé je všeobecně obdivováno, druhé všeobecně odsuzováno.
 • „Neboj se nepřátel, kteří na tebe útočí. Boj se přátel, kteří ti lichotí.“ (generál Alvar Obregon)
 • Pochlebování = povrchní chvála.
 • Zraňovat lidi – to je nikdy nezmění.
 • Emerson říká: „Každý, s kým se setkám, mne v něčem předčí. Tak se od něho učím.“

PRAVIDLO 2 – Upřímně chvalte!

Kapitola třetí – Kdo to dovede, s tím jde celý svět, kdo to nedovede, jde světem sám

 • Můžete působit na druhého jen tehdy, budete-li vykládat o tom, co on rád a ukážete-li mu, jak toho dosáhne.
 • Především je třeba vzbudit v druhém intenzivní přání. Kdo to dovede, s tím jde svět, kdo to nedovede, jde světem sám!“ (Harry A. Overstreet)
 • Hrabivých a sobeckých lidí je na světě plno. Proto je ve velké výhodě vzácný jednotlivec, který se nezištně snaží sloužit jiným. Má málo konkurentů.

PRAVIDLO 3 – Vzbuďte ve druhých dychtivou touhu!

© 2004 spEEd